Ðề nghị kiểm điểm nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ra thông báo kết luận các dấu hiệu vi phạm của ông Mai Anh Nhịn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang. Sau thanh tra, những quan chức nào của Kiên Giang phải kiểm điểm? Triển khai kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Kiên Giang thời kỳ 2011- 2017

Ðề nghị kiểm điểm nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang
UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ra thông báo kết luận các dấu hiệu vi phạm của ông Mai Anh Nhịn, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Tâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang. Sau thanh tra, những quan chức nào của Kiên Giang phải kiểm điểm? Triển khai kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Kiên Giang thời kỳ 2011- 2017