Đề xuất tăng gấp đôi hình phạt với tội phạm trong Covid-19

Theo dự luật mới, người nào lợi dụng Covid-19 bùng phát để ăn trộm hoặc lừa đảo sẽ bị phạt gấp đôi mức bình thường.

Đề xuất tăng gấp đôi hình phạt với tội phạm trong Covid-19
Theo dự luật mới, người nào lợi dụng Covid-19 bùng phát để ăn trộm hoặc lừa đảo sẽ bị phạt gấp đôi mức bình thường.