Điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn là một trong những điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cả nước. Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn T.Ư Đoàn chung tay hỗ trợ người dân vùng hạn mặn Liên hoan CLB Lý luận trẻ Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn

Điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn là một trong những điểm sáng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cả nước. Trung ương Đoàn, Hội Đồng đội Trung ương tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn T.Ư Đoàn chung tay hỗ trợ người dân vùng hạn mặn Liên hoan CLB Lý luận trẻ Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn