Đổ xô ra đảo xa để tránh Covid-19

Chính quyền kêu gọi công dân không tự ý di chuyển tới các hòn đảo xa xôi hay vùng quê hẻo lánh để tránh dịch bệnh.

Đổ xô ra đảo xa để tránh Covid-19
Chính quyền kêu gọi công dân không tự ý di chuyển tới các hòn đảo xa xôi hay vùng quê hẻo lánh để tránh dịch bệnh.