Đông Nam Á tăng cường các biện pháp mạnh ứng phó khi số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh

ANTD.VN - Các quốc gia Đông Nam Á đang khẩn trương các biện pháp mạnh phòng chống dịch bệnh khi số ca nhiễm Covid-19 ở khu vực này đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Hiện tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều ghi nhận các ca nhiễm dịch bệnh chết người này.

Đông Nam Á tăng cường các biện pháp mạnh ứng phó khi số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh
ANTD.VN - Các quốc gia Đông Nam Á đang khẩn trương các biện pháp mạnh phòng chống dịch bệnh khi số ca nhiễm Covid-19 ở khu vực này đang có chiều hướng gia tăng mạnh. Hiện tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều ghi nhận các ca nhiễm dịch bệnh chết người này.