Đường sách đóng cửa

Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) đóng cửa vì Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đường sách đóng cửa
Đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) đóng cửa vì Covid-19 diễn biến phức tạp.