Dựng chuyện 'trả lại 136 triệu đồng nhặt được' để... nổi tiếng

Trao đổi với phóng viên sáng 1/7, lãnh đạo Công an Phú Thọ cho biết đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối tượng Nguyễn Thị Lan tự dựng lên câu chuyện nhặt được 136.800.000đ trả lại cho người bị mất. Học sinh lớp 3 nhặt được tiền và vàng đem trả lại người đánh rơi Ông cụ ngày nào cũng nhặt được tiền, và rồi ông tặng hết cho người vô gia cư! Hai học sinh nhặt được tiền rơi, trả lại người đánh mất

Dựng chuyện 'trả lại 136 triệu đồng nhặt được' để... nổi tiếng
Trao đổi với phóng viên sáng 1/7, lãnh đạo Công an Phú Thọ cho biết đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối tượng Nguyễn Thị Lan tự dựng lên câu chuyện nhặt được 136.800.000đ trả lại cho người bị mất. Học sinh lớp 3 nhặt được tiền và vàng đem trả lại người đánh rơi Ông cụ ngày nào cũng nhặt được tiền, và rồi ông tặng hết cho người vô gia cư! Hai học sinh nhặt được tiền rơi, trả lại người đánh mất