Em dâu chỉ đạt hai điểm nữ công gia chánh

Tôi là tác giả bài: "Em dâu không giữ ý khiến tôi khó chịu". Tôi nghĩ sẽ nhận được sự thấu hiểu của độc giả trên Tâm sự, có điều mọi sự trái ngược khiến tôi khá thất vọng.

Em dâu chỉ đạt hai điểm nữ công gia chánh

Tôi là tác giả bài: "Em dâu không giữ ý khiến tôi khó chịu". Tôi nghĩ sẽ nhận được sự thấu hiểu của độc giả trên Tâm sự, có điều mọi sự trái ngược khiến tôi khá thất vọng.