Ford đóng cửa toàn bộ các nhà máy tại Brazil sau 100 năm hoạt động

Tập đoàn Ford ngày 11/1 cho biết thiệt hại do đại dịch COVID-19 ngày càng trầm trọng hơn khiến hãng chế tạo ô tô này phải đóng cửa cả 3 nhà máy tại Brazil, nơi mà hãng đã hoạt động trong một thế kỷ qua. Động thái này sẽ khiến khoảng 5.000 lao động tại Brazil bị mất việc làm. 

Ford đóng cửa toàn bộ các nhà máy tại Brazil sau 100 năm hoạt động
Tập đoàn Ford ngày 11/1 cho biết thiệt hại do đại dịch COVID-19 ngày càng trầm trọng hơn khiến hãng chế tạo ô tô này phải đóng cửa cả 3 nhà máy tại Brazil, nơi mà hãng đã hoạt động trong một thế kỷ qua. Động thái này sẽ khiến khoảng 5.000 lao động tại Brazil bị mất việc làm.