Gia Lai có Giám đốc Công an từng đẩy lùi Fulro

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bộ nhiệm đại tá Rah Lan Lâm (Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Hà Tĩnh, Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Định có tân Giám đốc Công an tỉnh Tân Giám đốc Công an Hậu Giang sinh năm 1976

Gia Lai có Giám đốc Công an từng đẩy lùi Fulro
Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định bộ nhiệm đại tá Rah Lan Lâm (Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Hà Tĩnh, Nghệ An có tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Định có tân Giám đốc Công an tỉnh Tân Giám đốc Công an Hậu Giang sinh năm 1976