Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung Bộ

Ngày 29/6, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), TƯ Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2020. Dự Hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung Bộ
Ngày 29/6, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), TƯ Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2020. Dự Hội nghị có anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.