Giấy đăng ký xe ôtô có được ghi tên hai người?

Tôi và bạn dự tính góp tiền mua ôtô chạy taxi công nghệ nhưng làm sao chứng minh được chúng tôi là đồng sở hữu tài sản này trên đăng ký xe? (Độc giả Thành Lê)

Giấy đăng ký xe ôtô có được ghi tên hai người?
Tôi và bạn dự tính góp tiền mua ôtô chạy taxi công nghệ nhưng làm sao chứng minh được chúng tôi là đồng sở hữu tài sản này trên đăng ký xe? (Độc giả Thành Lê)