Giơ biển chúc mừng vợ giữa mùa dịch

Vợ không thể về nhà, Zhang Jiapeng tranh thủ giờ nghỉ, đến cổng bệnh viện, giơ tấm biển ghi lời chúc mừng để vợ có thể đọc được.

Giơ biển chúc mừng vợ giữa mùa dịch

Vợ không thể về nhà, Zhang Jiapeng tranh thủ giờ nghỉ, đến cổng bệnh viện, giơ tấm biển ghi lời chúc mừng để vợ có thể đọc được.