Giúp người đẹp lấy 50 đô la Úc

Bạn có biết đáp án để giúp cô gái thắng thử thách không.

Giúp người đẹp lấy 50 đô la Úc
Bạn có biết đáp án để giúp cô gái thắng thử thách không.