GM lên kế hoạch sản xuất xe bán tải điện Chevrolet Silverado

Hãng sản xuất ô tô General Motors Co của Mỹ đang có kế hoạch sản xuất xe bán tải điện Chevrolet Silverado vào cuối năm 2022 tại nhà máy lắp ráp tại nhà máy Factory Zero, tên mới của nhà máy Detroit-Hamtramck, chuyên tập trung sản xuất xe điện và thiết bị AV.

GM lên kế hoạch sản xuất xe bán tải điện Chevrolet Silverado
Hãng sản xuất ô tô General Motors Co của Mỹ đang có kế hoạch sản xuất xe bán tải điện Chevrolet Silverado vào cuối năm 2022 tại nhà máy lắp ráp tại nhà máy Factory Zero, tên mới của nhà máy Detroit-Hamtramck, chuyên tập trung sản xuất xe điện và thiết bị AV.