Hà Nội điều chỉnh lộ trình hàng loạt tuyến buýt để sửa mặt cầu Thăng Long

Hàng ngày đang có 16 tuyến buýt lưu thông qua cầu Thăng Long theo lộ trình trung tâm Hà Nội và sân bay Nội Bài và ngược lại. Tuy nhiên, từ tháng 7/2020, tất cả các tuyến buýt này phải điều chỉnh lộ trình di sang cầu khác để phục vụ sửa chữa cầu Thăng Long. Cấm ô tô trên cầu Thăng Long từ cuối tháng 7 để sửa chữa mặt cầu Đấu thầu qua mạng chọn đơn vị sửa mặt cầu Thăng Long

Hà Nội điều chỉnh lộ trình hàng loạt tuyến buýt để sửa mặt cầu Thăng Long
Hàng ngày đang có 16 tuyến buýt lưu thông qua cầu Thăng Long theo lộ trình trung tâm Hà Nội và sân bay Nội Bài và ngược lại. Tuy nhiên, từ tháng 7/2020, tất cả các tuyến buýt này phải điều chỉnh lộ trình di sang cầu khác để phục vụ sửa chữa cầu Thăng Long. Cấm ô tô trên cầu Thăng Long từ cuối tháng 7 để sửa chữa mặt cầu Đấu thầu qua mạng chọn đơn vị sửa mặt cầu Thăng Long