Hà Nội kỷ luật cảnh cáo Bí thư quận Hà Đông

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vừa xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Cường, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo. Vụ công viên nước Thanh Hà: Những cán bộ nào 'dính' trách nhiệm? Công viên nước Thanh Hà: Xây cả trên đất quy hoạch cho việc khác

Hà Nội kỷ luật cảnh cáo Bí thư quận Hà Đông
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vừa xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Cường, thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo. Vụ công viên nước Thanh Hà: Những cán bộ nào 'dính' trách nhiệm? Công viên nước Thanh Hà: Xây cả trên đất quy hoạch cho việc khác