Hà Nội: Lập 4 đoàn kiểm tra kinh doanh vận tải, trông giữ xe

Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, đã giao Thanh tra Sở thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các hoạt động vận tải, trong đó có vận tải hàng hóa, hành khách và hoạt động trông giữ xe. Từ 1/7, triển khai dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông online trên toàn quốc Tin mới vụ nhân viên bãi xe Linh Đàm chặn đầu xe, đòi tiền Nhân viên bãi xe Linh Đàm lại chặn xe, cưỡng đoạt tiền chủ xe

Hà Nội: Lập 4 đoàn kiểm tra kinh doanh vận tải, trông giữ xe
Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, đã giao Thanh tra Sở thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các hoạt động vận tải, trong đó có vận tải hàng hóa, hành khách và hoạt động trông giữ xe. Từ 1/7, triển khai dịch vụ nộp phạt vi phạm giao thông online trên toàn quốc Tin mới vụ nhân viên bãi xe Linh Đàm chặn đầu xe, đòi tiền Nhân viên bãi xe Linh Đàm lại chặn xe, cưỡng đoạt tiền chủ xe