Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi cách chức Tổng thống Trump

Với 223 phiếu thuận và 205 phiếu chống, nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence bắt đầu quy trình phế truất Tổng thống Donald Trump đã được thông qua tại Quốc hội. Đến lượt YouTube khoá kênh của ông Trump Ba nghị sĩ Mỹ dương tính với COVID-19 sau xung đột ở đồi Capitol

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết kêu gọi cách chức Tổng thống Trump
Với 223 phiếu thuận và 205 phiếu chống, nghị quyết kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence bắt đầu quy trình phế truất Tổng thống Donald Trump đã được thông qua tại Quốc hội.