Hai người lính, 4 thập kỷ oan sai đòi bồi thường

Hai anh em, hai người lính trở về từ chiến tranh vẫn lành lặn nhưng bị bắt oan, khiến một người chết trong trại giam vì bệnh tật, người ra tù thành tàn tật và vợ con họ ở ngoài phải nhẫn nhục sống qua ngày. Cụ ông còn sống đến nay mong nhận được bồi thường trước khi nhắm mắt.Xin lỗi công khai vì kết án oan vợ chồng cựu binh

Hai người lính, 4 thập kỷ oan sai đòi bồi thường
Hai anh em, hai người lính trở về từ chiến tranh vẫn lành lặn nhưng bị bắt oan, khiến một người chết trong trại giam vì bệnh tật, người ra tù thành tàn tật và vợ con họ ở ngoài phải nhẫn nhục sống qua ngày. Cụ ông còn sống đến nay mong nhận được bồi thường trước khi nhắm mắt.Xin lỗi công khai vì kết án oan vợ chồng cựu binh