'Hai tuần tới, phải kiên quyết mạnh tay chống dịch'

Quan chức và chuyên gia y tế cấp cao cảnh báo hai tuần trước mắt là thời khắc quyết định, nếu không có các biện pháp kiên quyết chống dịch sẽ dẫn đến "vỡ trận". 

'Hai tuần tới, phải kiên quyết mạnh tay chống dịch'
Quan chức và chuyên gia y tế cấp cao cảnh báo hai tuần trước mắt là thời khắc quyết định, nếu không có các biện pháp kiên quyết chống dịch sẽ dẫn đến "vỡ trận".