Hàng nghìn fan đội mưa thưởng thức rock

Fan đội mưa nhiều giờ cổ vũ Microwave, Ngũ Cung, An Nam..., tại sự kiện "Rock'n'Share".

Hàng nghìn fan đội mưa thưởng thức rock
Fan đội mưa nhiều giờ cổ vũ Microwave, Ngũ Cung, An Nam..., tại sự kiện "Rock'n'Share".

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0