Hàng nghìn lượt vi phạm, chỉ một người nộp phạt qua mạng ở Hà Nội

Sau 3 tháng (từ 14/3-29/6) thí điểm thu nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, CSGT Hà Nội nhập dữ liệu hàng nghìn lượt tài xế vi phạm, tuy nhiên mới có một trường hợp nộp tiền phạt qua mạng. Từ 1/7, đóng BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia Nhiều dịch vụ về BHXH, BHYT đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia Người vi phạm giao thông có thể nộp phạt trực tuyến, nhận kết quả tại nhà

Hàng nghìn lượt vi phạm, chỉ một người nộp phạt qua mạng ở Hà Nội
Sau 3 tháng (từ 14/3-29/6) thí điểm thu nộp phạt trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, CSGT Hà Nội nhập dữ liệu hàng nghìn lượt tài xế vi phạm, tuy nhiên mới có một trường hợp nộp tiền phạt qua mạng. Từ 1/7, đóng BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công Quốc gia Nhiều dịch vụ về BHXH, BHYT đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia Người vi phạm giao thông có thể nộp phạt trực tuyến, nhận kết quả tại nhà