Hàng nghìn vi phạm, chỉ một người nộp phạt trực tuyến

Trong ba tháng (từ 14/3 đến 30/6) thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến, CSGT Hà Nội đã nhập dữ liệu của hàng nghìn tài xế vi phạm nhưng mới có một trường hợp nộp tiền phạt qua mạng.

Hàng nghìn vi phạm, chỉ một người nộp phạt trực tuyến
Trong ba tháng (từ 14/3 đến 30/6) thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến, CSGT Hà Nội đã nhập dữ liệu của hàng nghìn tài xế vi phạm nhưng mới có một trường hợp nộp tiền phạt qua mạng.