Hiệu trưởng Đại học Harvard và vợ nhiễm nCoV

Hiệu trưởng Đại học Harvard Lawrence S. Bacow, 68 tuổi cùng vợ Adele Fleet Bacow dương tính với nCoV dù không biết nguồn lây nhiễm.

Hiệu trưởng Đại học Harvard và vợ nhiễm nCoV
Hiệu trưởng Đại học Harvard Lawrence S. Bacow, 68 tuổi cùng vợ Adele Fleet Bacow dương tính với nCoV dù không biết nguồn lây nhiễm.