Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng

Thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ với đồng bào các dân tộc thiểu số, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt, công trình trị giá 1 tỉ đồng. Dựng nhà tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội 

Hoa hậu H'Hen Niê dự lễ khởi công xây Nhà văn hóa cộng đồng
Thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm của tuổi trẻ với đồng bào các dân tộc thiểu số, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt, công trình trị giá 1 tỉ đồng. Dựng nhà tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn T.Ư Đoàn ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội