Học sinh vùng cao TT-Huế nghỉ học hàng loạt do rét đậm, rét hại

Toàn bộ học sinh tại một huyện vùng cao biên giới của tỉnh TT-Huế phải nghỉ học do thời tiết xấu, rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày qua. Người dân xuống ruộng làm mùa giữa trời rét 'cắt da, cắt thịt' Nông dân Huế xuống đồng dầm mình giữa mưa rét như cắt da thịt

Học sinh vùng cao TT-Huế nghỉ học hàng loạt do rét đậm, rét hại
Toàn bộ học sinh tại một huyện vùng cao biên giới của tỉnh TT-Huế phải nghỉ học do thời tiết xấu, rét đậm, rét hại kéo dài trong những ngày qua.