Học thành ngữ qua địa danh

Rome là thủ đô của Italy nhưng khi đứng trong thành ngữ "Rome was not built in a day", nó tạo thành nghĩa "thành công không đến một sớm một chiều".

Học thành ngữ qua địa danh
Rome là thủ đô của Italy nhưng khi đứng trong thành ngữ "Rome was not built in a day", nó tạo thành nghĩa "thành công không đến một sớm một chiều".

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0