Học Toán, Lý, Hóa ở mức khá nên chọn ngành gì?

Theo anh, chị, nếu học lực các môn ở khối A1 chỉ ở mức khá, em nên theo lĩnh vực nào?

Học Toán, Lý, Hóa ở mức khá nên chọn ngành gì?
Theo anh, chị, nếu học lực các môn ở khối A1 chỉ ở mức khá, em nên theo lĩnh vực nào?

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0