Hội bạn có tâm biến chân bó bột thành 'giày hiệu'

Sự đáng yêu này đã mang đến rất nhiều tiếng cười cho cậu bạn bị thương.

Hội bạn có tâm biến chân bó bột thành 'giày hiệu'
Sự đáng yêu này đã mang đến rất nhiều tiếng cười cho cậu bạn bị thương.