Hối hận vì thuê người cảnh cáo đồng nghiệp

Cách đây mấy ngày, tôi có cãi nhau với chị đồng nghiệp do nhiều chuyện dồn từ trước tới nay, tôi nhịn nhiều rồi giờ không nhịn nổi nữa thì cãi.

Hối hận vì thuê người cảnh cáo đồng nghiệp
Cách đây mấy ngày, tôi có cãi nhau với chị đồng nghiệp do nhiều chuyện dồn từ trước tới nay, tôi nhịn nhiều rồi giờ không nhịn nổi nữa thì cãi.