Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng

Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới. Trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng, 12 bộ trưởng
Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành mới.