Hôm nay Thủ tướng Nhật Suga Yoshihida đến Việt Nam

Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân sẽ đến Việt Nam. Ông là thủ tướng Nhật thứ hai chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức.

Hôm nay Thủ tướng Nhật Suga Yoshihida đến Việt Nam
Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân sẽ đến Việt Nam. Ông là thủ tướng Nhật thứ hai chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức.