Hơn 100 y bác sĩ viết đơn xin đi tuyến đầu chống dịch

 Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng của viện đã viết đơn xin tham gia trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Hơn 100 y bác sĩ viết đơn xin đi tuyến đầu chống dịch
 Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết hơn 100 bác sĩ, điều dưỡng của viện đã viết đơn xin tham gia trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.