Hồng Loan - Tiến Linh tặng 3.000 khẩu trang

Cặp diễn viên, cầu thủ Hồng Loan - Tiến Linh tặng 3.000 khẩu trang cho các bác sĩ, y tá tại bệnh viện.

Hồng Loan - Tiến Linh tặng 3.000 khẩu trang
Cặp diễn viên, cầu thủ Hồng Loan - Tiến Linh tặng 3.000 khẩu trang cho các bác sĩ, y tá tại bệnh viện.