Instagram siết chặt hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng

Ngày 16/10, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) cho biết mạng chia sẻ ảnh nổi tiếng Instagram của Facebook đã nhất trí triển khai các biện pháp ngăn chặn những nội dung quảng cáo không dán nhãn được các nhân vật có tầm ảnh hưởng đăng tải trên nền tảng này.

Instagram siết chặt hoạt động quảng cáo của người nổi tiếng
Ngày 16/10, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) cho biết mạng chia sẻ ảnh nổi tiếng Instagram của Facebook đã nhất trí triển khai các biện pháp ngăn chặn những nội dung quảng cáo không dán nhãn được các nhân vật có tầm ảnh hưởng đăng tải trên nền tảng này.