Inter có thể bán trụ cột cho Barca

Inter Milan có thể phải bán Lautaro Martinez cho Barca với giá rẻ hơn dự định, do lỗ hơn 50 triệu USD.

Inter có thể bán trụ cột cho Barca
Inter Milan có thể phải bán Lautaro Martinez cho Barca với giá rẻ hơn dự định, do lỗ hơn 50 triệu USD.