Jennifer Lopez chơi thử thách 'Tình nhân'

Jennifer Lopez và hôn phu Alex Rodriguez cùng thực hiện thử thách "Couples Challenge" khi tự cách ly ở nhà vì Covid-19.

Jennifer Lopez chơi thử thách 'Tình nhân'
Jennifer Lopez và hôn phu Alex Rodriguez cùng thực hiện thử thách "Couples Challenge" khi tự cách ly ở nhà vì Covid-19.