Justin Bieber phát hành album mới sau bốn năm

Ca sĩ Justin Bieber tung album thứ năm "Changes" đúng dịp lễ Tình nhân, bốn năm sau "Purpose" phát hành năm 2016.

Justin Bieber phát hành album mới sau bốn năm

Ca sĩ Justin Bieber tung album thứ năm "Changes" đúng dịp lễ Tình nhân, bốn năm sau "Purpose" phát hành năm 2016.