Kẻ khởi xướng sát hại thiếu nữ giao gà kêu oan

Bùi Văn Công khai bị điều tra viên đánh, mớm cung nên phải nhận tội, chờ đến ngày ra toà để kêu oan.

Kẻ khởi xướng sát hại thiếu nữ giao gà kêu oan

Bùi Văn Công khai bị điều tra viên đánh, mớm cung nên phải nhận tội, chờ đến ngày ra toà để kêu oan.