Kết quả test nhanh Covid-19 có ý nghĩa gì?

Xin hỏi bác sĩ khi nào thì nên tự xét nghiệm nhanh tại nhà, có nên không, kết quả này có ý nghĩa gì và khác gì với xét nghiệm PCR ?(Phạm Tuấn Tài, Yên Bái)

Kết quả test nhanh Covid-19 có ý nghĩa gì?
Xin hỏi bác sĩ khi nào thì nên tự xét nghiệm nhanh tại nhà, có nên không, kết quả này có ý nghĩa gì và khác gì với xét nghiệm PCR ?(Phạm Tuấn Tài, Yên Bái)

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0