Khách đồng loạt hủy tour, công ty du lịch đôn đáo đàm phán bảo lưu dịch vụ

Theo các công ty lữ hành, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng loạt khách báo hủy tour khởi hành trong tháng 5, các công ty đôn đáo liên hệ đàm phán lại dịch vụ.

Khách đồng loạt hủy tour, công ty du lịch đôn đáo đàm phán bảo lưu dịch vụ
Theo các công ty lữ hành, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng loạt khách báo hủy tour khởi hành trong tháng 5, các công ty đôn đáo liên hệ đàm phán lại dịch vụ.