Khách Tây có bị cách ly khi bay nội địa Việt Nam?

Du khách nước ngoài hiện có được bay trong Việt Nam không và có bị cách ly?

Khách Tây có bị cách ly khi bay nội địa Việt Nam?
Du khách nước ngoài hiện có được bay trong Việt Nam không và có bị cách ly?