Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020

Tối 17/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020
Tối 17/10, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2020.