Khai man trước tòa để buộc tội kẻ giết bạn trai

Bước khỏi quán bar cùng bạn trai lúc 22h, Flanders Flanders (25 tuổi) thấy trời mưa nên vội chạy trước tới nơi có mái che.

Khai man trước tòa để buộc tội kẻ giết bạn trai
Bước khỏi quán bar cùng bạn trai lúc 22h, Flanders Flanders (25 tuổi) thấy trời mưa nên vội chạy trước tới nơi có mái che.