Khẩn cấp kiến nghị thanh toán BHYT cho dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn

TP HCM và 7 bệnh viện vừa gửi văn bản khẩn đến Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội đề nghị tiếp tục thanh toán BHYT cho dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên máy mượn, do ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh cho người dân.

Khẩn cấp kiến nghị thanh toán BHYT cho dịch vụ kỹ thuật trên máy mượn
TP HCM và 7 bệnh viện vừa gửi văn bản khẩn đến Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội đề nghị tiếp tục thanh toán BHYT cho dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên máy mượn, do ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh cho người dân.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0