Khánh Hoà điều tra lại vụ 'biến người Trung Quốc thành người Việt Nam'

Nhóm người này đã làm giả hồ sơ và tài liệu để “biến người Trung Quốc thành người Việt Nam”.

Khánh Hoà điều tra lại vụ 'biến người Trung Quốc thành người Việt Nam'
Nhóm người này đã làm giả hồ sơ và tài liệu để “biến người Trung Quốc thành người Việt Nam”.