Không phải đóng BHXH bắt buộc

Đỗ Huy Phúc (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi đang hưởng lương hưu. Xin hỏi nếu đi làm thêm, doanh nghiệp phải đóng BHXH cho tôi ra sao? Tôi được hưởng các chế độ gì?".

Không phải đóng BHXH bắt buộc
Không phải đóng BHXH bắt buộcĐỗ Huy Phúc (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi đang hưởng lương hưu. Xin hỏi nếu đi làm thêm, doanh nghiệp phải đóng BHXH cho tôi ra sao? Tôi được hưởng các chế độ gì?".