Khu quy hoạch tiền tỷ nằm chờ… phế liệu

Khu quy hoạch tập trung các cơ sở phế liệu phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) hoàn thành hơn một năm nay, nhưng vẫn bỏ hoang, phế liệu tiếp tục “mắc cạn” trong khu dân cư gây ô nhiễm và nguy cơ cháy nổ.

Khu quy hoạch tiền tỷ nằm chờ… phế liệu
Khu quy hoạch tập trung các cơ sở phế liệu phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) hoàn thành hơn một năm nay, nhưng vẫn bỏ hoang, phế liệu tiếp tục “mắc cạn” trong khu dân cư gây ô nhiễm và nguy cơ cháy nổ.