Kim Kardashian 'dằn mặt' Taylor Swift

Kim Kardashian liên tục đăng nhiều dòng trạng trái chỉ trích Taylor Swift trên Twitter, trực tiếp gắn thẻ nữ ca sĩ vào các bài viết.

Kim Kardashian 'dằn mặt' Taylor Swift
Kim Kardashian liên tục đăng nhiều dòng trạng trái chỉ trích Taylor Swift trên Twitter, trực tiếp gắn thẻ nữ ca sĩ vào các bài viết.